2019 მადლობა!

მხოლოდ ერთი სიტყვით შეიძლება აღვწერო ის, რასაც 2019 წელს ჩავუყარე საფუძველი რა თქმა უნდა ხარისხიანი ქართული ნაწარმის პოპულარიზების საქმეში: რ ე ვ ო ლ უ ც ი ა!

კომენტარი

Jan 5 2020 Tariel Zivzivadze Category: პოზიცია ყველა აქტივობა

standardPostTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.