ბრენდინგი: ღია ლექცია

უმაგრესი აუდიტორია შედგა 2017 წლის 7 ივლისს გორში …

დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში 15-მდე დამსწრეს პრაქტიკული მაგალითებით ავუსხენი თუ რა არის ბრენდი და რა სარგებლობა მოაქვს მას …

მადლობა ორგანიზატორებს და მონაწილეებს …

ეფექტი კომენტარებიდანაც გასაგებია

კომენტარი

standardPostTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.